Vierge moderne

Det skall vara tungt och underbart och hårt och oskiljaktigt. 

/ Edith Södergran, Dikter